หุ้นปันผล 10 อันดับ

หุ้นปันผล 10 อันดับ

หุ้นปันผล 10 อันดับ ในช่วงที่ตลาดการลงทุนผันผวนเกือบทุกประเภทเช่นนี้ เชื่อว่า นักลงทุนหลายคนกำลังมองหาการลงทุนที่สร้างกระแสเงินสดได้สม่ำเสมอ ดังนั้น “หุ้นปันผล” จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสร้างกระแสเงินสดที่ไม่ควรมองข้าม บทความนี้เราขอพาทุกคนไปดู “10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ” ที่คัดมาแล้วว่าเน้นหุ้นตัวไหน คุณสามารถปฏิบัติตามได้ ใครอยากมีหุ้นปันผลเก็บไว้ในพอร์ตห้ามพลาด! หุ้นปันผล 2566

เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผล 10 อันดับ

  1. หุ้นปันผล 10 อันดับ ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานแข็งแกร่ง: ฐานะทางการเงินของบริษัทพิจารณาได้จากโครงสร้างหนี้ โดยดูว่าหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) มีค่าสูงหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องดูผลการดำเนินงานประกอบด้วย ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและเต็มใจในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยพิจารณาได้จากความสามารถในการสร้างผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ
  2. กระแสเงินสดเป็นบวก: นอกจากพิจารณาฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ‘กระแสเงินสด’ โดยให้พิจารณาย้อนหลังไป 5-10 ปี หากกระแสเงินสดเป็นบวกต่อเนื่อง ก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตของบริษัท
  3. มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่อง: ย้อนกลับไปดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของหุ้นนั้น ๆ ทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจดีและเศรษฐกิจซบเซาว่ามีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดยควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละครั้งและจ่ายต่อเนื่องกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
  4. เป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง: เลือกลงทุนในหุ้นที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสูง พิจารณาได้จากการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 15% ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด
  5. มีค่า Price to Earnings Ratio (P/E) ต่ำ: ค่า P/E เป็นเครื่องมือที่นักลงทุนมักนำมาใช้กันประเมินมูลค่าหุ้นว่าหุ้นตัวนั้น “ถูก” หรือ “แพง” เพราะค่า P/E จะบ่งบอกว่าหากซื้อหุ้นไปแล้ว ต้องใช้ระยะเวลากี่ปีจึงจะทำกำไรได้คุ้มทุน ซึ่งยิ่งค่า P/E สูงมากเท่าไร ก็จะยิ่งใช้เวลานานมากขึ้นเท่านั้น
  6. ค่าเบต้า (Beta) ต่ำ: ค่าเบต้าเป็นตัวชี้วัดความผันผวนของราคาหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นโดยรวม โดยปกติแล้วค่าเบต้าของดัชนีตลาดหุ้นจะมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้นหากหุ้นมีค่าเบต้ามากกว่า 1 แสดงว่าราคาหุ้นนั้น ๆ มีความผันผวนมากกว่าดัชนีตลาดหุ้น เราจึงควรเลือกลงทุนในหุ้นที่มีค่าเบต้าต่ำเพื่อลดความเสี่ยงจากตลาดผันผวน

หุ้นปันผล ซื้อตอนไหนดีสุด

หุ้น ปันผล สูง พื้นฐานดี 2566 หลายคนอาจจะสงสัยว่า “ซื้อหุ้นปันผลตอนไหนดีสุด?” บทความนี้เรามีเทคนิคการซื้อขายหุ้นปันผลเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีจากฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด มาฝากทุกคนกัน

จากการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติย้อนหลัง 5 ปี ของฝ่ายวิจัย บล.เอเชียพลัส จำกัด พบว่า ช่วงการลงทุนหุ้นปันผลที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด คือการซื้อในช่วงก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาหุ้นยังไม่ตอบสนองต่อความคาดหวังในการจ่ายเงินปันผล ส่วนการขายหุ้นปันผล จากผลการศึกษาพบว่า ควรขายในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD

หุ้นปันผล ซื้อตอนไหนดีสุด

ภาพกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี ของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผลปีละครั้ง’ จะเห็นได้ว่าหากซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน จะทำผลตอบแทนได้ดีที่สุด โดยได้รับผลตอบแทนถึง 11.66% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD หนึ่งเดือนครึ่ง จะได้ผลตอบแทน 9.43% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือน จะได้รับผลตอบแทน 6.37% และหากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 สัปดาห์ จะได้รับผลตอบแทน 2.31% ในขณะที่หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.50% ดังนั้น ยิ่งซื้อใกล้วันขึ้นเครื่องหมาย XD มากเท่าใด ผลตอบแทนก็จะยิ่งน้อยลงตามไปด้วย หุ้นปันผล กับ ไม่ปันผล

ค่าเฉลี่ยหลัง5ปี

หุ้นปันผล ทุกเดือน ในกราฟแท่งด้านบนแสดงผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปีของ ‘หุ้นที่จ่ายปันผล 2 เท่าขึ้นไป’ จะเห็นได้ว่าถ้าคุณซื้อหุ้นปันผลก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 2 เดือน คุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เช่นกัน . . หุ้นปันผลปีละครั้ง ให้ผลตอบแทน 7.81% หากซื้อก่อนขึ้นเครื่องหมาย XD 1 เดือนครึ่ง คุณจะได้รับผลตอบแทน 5.67% หากคุณซื้อก่อนสัญญาณ XD 1 เดือน คุณจะได้รับผลตอบแทน 4.29% และหากคุณซื้อก่อนสัญญาณ XD 2 สัปดาห์ คุณจะได้รับผลตอบแทน 2.25% ในขณะที่หาก ซื้อก่อนเครื่องหมาย XD 1 สัปดาห์ จะได้ผลตอบแทนเพียง 0.86%

อย่างไรก็ตามการลงทุนหุ้นปันผลต้องลงทุนระยะยาว และต้องมีการกระจายหุ้นปันผลอย่างเพียงพอ กล่าวคือผู้ลงทุนควรกระจายการลงทุนในหุ้นปันผลในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่เน้นอุตสาหกรรมเดียวกันทั้งพอร์ต เช่น ลงทุนในหุ้นปันผลของธนาคาร 1 หุ้น พลังงาน 1 หุ้น อสังหาริมทรัพย์ 1 หุ้น เป็นต้น ถือเป็นการช่วยลดความเสี่ยงหากอุตสาหกรรมใดมีความผันผวนของราคาหุ้น

10 หุ้นปันผลสูง P/E ต่ำ อัปเดตล่าสุด 2566

10 หุ้นปันผลสูง PE ต่ำ อัปเดตล่าสุด2566
1. UVAN: บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ โรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

2. FMT: บริษัท ไฟน์ เม็ททัล เทคโนโลยีส์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม

ผลิตท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และท่อทองแดงที่มีเกลียวภายในท่อ ที่ใช้สำหรับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น

3. KGI: บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน

บริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย โดยประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้ นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์  ค้าหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ นายทะเบียนหลักทรัพย์ ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ที่ปรึกษาทางการเงิน ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ตามขอบเขตที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

4. TISCO: บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ธุรกิจการเงิน

บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

5. TACC: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

TACC ประกอบธุรกิจจัดหา ผลิต และจำหน่ายเครื่องดื่มประเภทชาและกาแฟ และสินค้าไลฟสไตล์ โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนากับพันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ เครื่องดื่มในโถกดในร้าน 7-Eleven, เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงที่จัดจำหน่ายให้กับร้าน All Cafe ในร้าน 7-Eleven และผลิตภัณฑ์ที่ร่วมพัฒนาเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งคราวหรือตามฤดูกาล, เครื่องกดเครื่องดื่มร้อนแบบอัตโนมัติ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท ได้แก่ เครื่องดื่มปรุงสำเร็จชนิดผงตรา “ณ อรุณ” (Na-Arun), ธุรกิจคาแรคเตอร์ และไซรัปผลไม้ ตรา ทรีว่า (TRIVA)

6. SAT: บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: สินค้าอุตสาหกรรม

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกลุ่มธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นธุรกิจหลัก

7. PT: บริษัท พรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: เทคโนโลยี

ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารสำนักงานและลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (Total Enterprise Solution and Service Provider) มีผลิตภัณฑ์ที่บริษัทย่อยพัฒนาขึ้นเองและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายจากบริษัทชั้นนำของโลก รวมถึงการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่างๆ

8. LALIN: บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินการพัฒนาโครงการหมู่บ้านหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การพัฒนาบ้านเดี่ยว บ้านโครงการใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาบ้านพร้อมอยู่ ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยในแต่ละทำเลมากที่สุด เพื่อให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และการใช้ชีวิตที่ลงตัว นอกจากนี้ยังพัฒนาโครงการบ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ ครบวงจร โดยเน้นคอนเซ็ปต์การออกแบบ บ้านเดี่ยว โครงการบ้านใหม่พร้อมอยู่ และโครงการอื่นๆของทางบริษัทที่ต้องแข็งแรง ทนทาน พร้อมเลือกใช้วัสุดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง แต่ให้มากกว่าด้วยการต้องการมอบประสบการณ์ด้านการเลือกซื้อบ้านให้ตอบโจทย์ในราคาที่ประหยัดกว่าโครงการบ้านอื่น ๆ

9. TPIPP: บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: ทรัพยากร

บริษัทประกอบธุรกิจด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง และโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิง RDF ซึ่งโรงไฟฟ้าทั้งหมดตั้งอยู่ที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV)

10. PREB: บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)

หมวดธุรกิจ: อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ผู้นำการก่อสร้างด้านอาคาร โดยมีความชำนาญด้านก่อสร้างหลายประเภท ได้แก่ ประเภทอาคารสำนักงาน โครงการบ้านพักอาศัยอาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงเรียนผลงานของบริษัทในแต่ละโครงการที่ผ่านมาได้สร้างชื่อเสียงให้บริษัทในเรื่องคุณภาพงาน การส่งมอบงานตรงตามเวลาการประสานงานที่ดีระหว่างทีมงาน รวมไปถึงความรับผิดชอบในงานภายใต้ทีมงานบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ